Kvalita dřevěného výrobku je závislá na dobrém vyzrání (vysušení) dřeva.

Syrové dřevo má vlhkost 80 až 200 % .
Prkno, které koupíte v obchodě má 15 – 25 % vlhkosti. Při této vlhkosti se používá, neboť další vysušení dřeva je technologicky náročnější. Dřevo s takovým obsahem vody se tzv. „uzavře“ nátěrem, čímž dojde ke zpomalenému zrání. Výrobek pak dosychá u zákazníka, což po čase může způsobit nové praskliny nebo i deformace.

U mne ve stodole, u rodičů, u bratra a u kamaráda na Moravě tiše zrají kusy stromů, kmeny, větve. Takže často slýchám…. „To tvé dřevo je úplně všude.“ (A to nevědí, že je mám i v ložnici). Ty v první dílně řežu na menší kusy, kde dosychají. Ve druhé dílně jsou výrobky hotové ze dvou třetin. Ve třetí jsou těsně před dokončením, tzn., že dorovnávám roviny, dolešťuji, a zároveň stále dosychají.

Vyschnou-li na méně než 10 % vlhkosti, většinou kolem 5 -7 %, pak teprve výrobek dokončím. Tím je zajištěno, že dále nebude podléhat destrukčním procesům.

Celý proces výroby jednoho kusu se tak protáhne na přibližně dva roky.

Používám elektrické frézy, ale větším podílem je ruční práce, protože jen ta může zajistit kvalitu, eleganci a kontrolu nad detaily.